top of page

VoetreflexPlus therapie voor volwassenen met ASS

Mijn HBO-opleiding VoetreflexPlus™ sloot ik af met een scriptieonderzoek. Als partner van een volwassen man met ASS wat het voor mij een logische stap mijn onderzoek te richten op wat VoetreflexPlus™ therapie doet voor mensen met autisme. In mijn onderzoek richtte ik me op volwassenen met ASS in de leeftijd van twintig tot veertig.

 

‘Dat VoetreflexPlus therapie werkt was voor mij geen vraagstuk na de twee jaar die ik er al op had zitten. Ik was vooral benieuwd of ik volwassenen met een vorm van ASS iets kon bieden. Ik richtte me in eerste instantie op het theoretische onderzoek. Wat me opviel, was dat er ontzettend veel tegenstrijdige informatie te vinden is over dit onderwerp.' Ik kwam ontzettend veel te weken. 'Zelfs mijn echtgenoot, die al 33 jaar met ASS leeft, leerde bij.’

shutterstock_397682671.jpg

Rust in overvolle wereld

De opleiding die ik volgde, VoetreflexPlus™ aan de Total Health Academy, combineert de Westerse en Oosterse filosofie.

 

‘Er wordt van de student verwacht dat hij een casus vanuit beide invalshoeken benadert maar ook vanuit natuurgeneeskundig en holistisch oogpunt, lichaam en geest zijn een. Vanuit dit oogpunt maakte ik een algemeen behandelplan en begon de zoektocht naar cliënten. Met een aantal enthousiaste mensen ging ik aan de slag.’

 

Wat me opviel was dat mijn cliënten weliswaar allemaal een andere hoofdklacht hadden, maar dat bepaalde emoties en symptomen consistent waren.

 

‘Daar heb ik op ingespeeld, mijn doel was om rust te creëren. Rust in een vol hoofd, in een overvolle wereld waarin personen met ASS niet altijd goed begrepen worden en zij de wereld niet altijd goed begrijpen.’

 

Luisterend oor

Wat vooral opviel is dat mijn cliënten opvallend open waren wat mij als (aankomend) therapeut erg ontroerde.

 

‘Toen ik om uitleg vroeg, leerde ik dat een luisterend oor en wat begrip, al is het maar de poging daartoe, enorme verlichting en dankbaarheid brengt. Met deze betrokkenheid, kundigheid dankzij de opleiding en zinvolle, aanvullende adviezen ondervond ik dat ik iets kon betekenen voor deze groep.’

 

Natuurlijk hoopte ik op een positief resultaat maar hield er echter rekening mee dat mijn benadering op ASS en het gekozen behandelplan geen effect had.

 

‘Gelukkig was dit niet het geval. Een aantal cliënten waren zelfs erg geëmotioneerd door het feit dat ze tijdens de eerste massage werkelijke ontspanning beleefden, iets wat naar hun eigen zeggen voor de eerste keer in hun leven was.’

Voor de duidelijkheid, ASS is niet te genezen maar met de juiste handvatten valt er prima mee te leven. Door dit onderzoek ben ik als therapeut en als mens gegroeid. Ik heb geconcludeerd dat ik en dus VoetreflexPlus™ therapie iets unieks te bieden hebben.

 

Ruimte voor verbetering

 

‘Tijdens mijn onderzoek mocht ik een van de cliënten interviewen, ik heb een aantal passages verwerkt in mijn scriptie. Ik vond het belangrijk een persoonlijke noot aan het geheel toe te voegen, niet alleen een opsomming van droge feiten. Vaak is het voor de omgeving lastig anticiperen op iemand met ASS. Zonder de juiste informatievoorzieningen en begeleiding is dit niet meer dan logisch. Een beetje begrip en een luisterend oor is vaak alles wat nodig is, iets wat duidelijk naar voren kwam tijdens mijn onderzoek. We zijn er nog niet, er is nog veel ruimte voor verbetering. Mensen met ASS zijn niet dom, gevoelloos of kortaf. Ze zijn anders en anders-zijn blijkt in onze maatschappij erg lastig.’

 

Betekenisvol

Inmiddels heb ik mijn opleiding succesvol afgerond en mag ik mezelf VoetreflexPlus™ therapeut noemen. Terwijl ik nog middenin mijn onderzoek zat, besloot ik om de vraag ‘Wat kan VoetreflexPlus™ therapie betekenen voor volwassenen met ASS’ voort te zetten. Een betekenisvol streven waarbij ik wil behandelen, motiveren, begrijpen en doen. Ik benadrukt hierbij dat iedereen welkom is in mijn praktijk Dari Badan – reflexologie.

Lees hier mijn scriptie "VoetreflexPlus therapie voor volwassenen met ASS".

bottom of page